Entrades populars

dissabte, 31 de maig del 2014

Eleccions 2014 a Europa

A la taula adjunta hi ha els resultats d’Odèn a les eleccions europees. També hi hem posat els resultats del 2009.
 
Els comentarem. En primer lloc destaquen l’alta abstenció, els que no van anar a votar superen els votants, aquests són el 48,73 %. Malgrat tot la participació va ser superior en 12,5 punts a les eleccions europees de 2009 quan només van anar a votar el 36,25 %. Aquests percentatges són similars al conjunt del Principat.
A Odèn té un especial mèrit votar ja que tothom es desplaça en cotxe per fer-ho i alguns han de fer més de 20 km de carretera.
Mesa de les eleccions europees al Centre de Natura d’Odèn
a Cambrils. D’esquerra a dreta, Salvador Regada Prat, Jordi Sabata
Pujantell i Ramon Muntada Sabata

Si observem els resultats per partits guanya clarament CiU, seguit d’esquerra i finalment el PP, amb petites variacions percentuals respecte a les anteriors eleccions. Les altres forces són residuals. Curiosament en aquestes eleccions s’ha concentrat més al vot tot i haver-hi més votants, comportament que difereix de la resta de Catalunya on el vot ha estat fraccionat en més partits.
També contrasten amb Catalunya els resultats dels dos principals partits guanyadors, que es capgiren, a Odèn guanya CiU en canvi a Catalunya ERC. Odèn té un comportament propi del medi rural amb predomini del vot conservador.