Entrades populars

diumenge, 19 de febrer del 2017

Precipitacions del 2016 a Canalda


Un any més, al penjar les dades pluviomètriques a la xarxa, tornem a afirmar que Canalda és més de clima mediterrani que del de muntanya, per la seva irregularitat. Irregular pel total de dies de pluja, pels mesos en que plou i per la intensitat, que a vegades ha estat torrencial.

Anem a veure les dades del passat 2016. L’estació més seca ha estat l’estiu amb 95 mm, seguida de l’hivern (137 mm). La tardor ha estat la més plujosa, a diferència d’altres anys, amb quasi la meitat de pluja caiguda en tot l’any (308 mm), seguida de la primavera (165 mm) que no s’aparta gaire de l’hivern. En el gràfic adjunt, les columnes blaves representen  la precipitació mensual acumulada. Els quadrats verds són les mitjanes mensuals dels vuit anys registrats.

Els dies de pluja només van ser 28, molts menys que els anys anteriors que acostumava a fer-ho més de cinquanta dies. Si es repartissin equitativament els dies de pluja al llarg de l’any voldria dir que en plouria un de cada quinze. Però no ha estat així, i fins i tot hem tingut dos mesos íntegres sense gota d’aigua i cinquanta-set dies seguits sense ploure, entre el maig i el juliol.

Però el que més destaca de tot és la poca acumulació d’aigua anual. Els 705 litres per metre quadrat estan per sota dels registres dels altres anys: 948 mm el 2015, 1.057 mm (2014), 1.113 mm (2013), 964 mm (2012) i 983 mm  (2011). Aquest falta de pluja s’ha notat en la collita de trumfos i de tòfones. Un any especialment sec per a l’agricultura. Si a això hi afegim la falta d’aliment pel creixent nombre de senglars, ha fet que aquests és mengessin les tòfones i entressin als migrats camps de patates.

I encara que no disposem de registres, podem afirmar a partir de les nostres percepcions que l’augment de la temperatura ha fet créixer de manera desmesurada els nius de processionària que a més d’haver esquitxat de blanc els boscos , estan matant molts pins.

Aquest canvi climàtic que ja fa anys se’ns està anunciant, acabarà canviant ireversiblement el nord del Solsonès, verd i humit. Acabem agraint a l’empresa Pubilló i Puig-arnau el haver-nos facilitat les dades un any més.