Entrades populars

diumenge, 31 de juliol del 2016

Obres a la carretera dels prats de Canalda

Formigonera i retroexcavadora de cadenes al torrent d'Urdoll
Els aiguats del 2 de novembre de l'any passat van malmetre la carretera de coll de Jou al Montnou i prats de Bacies, especialment quan creua el torrent d'Urdoll. Aquest torrent neix a prats de Bacies i tot el recorregut el fa dins el terme de Canalda. Quan abandona el pla, baixa en fort pendent fins travessar la carretera. Cada vegada que plou molt, omple de rocs o fins i tot colga el camí o hi fa esvorancs.

Aquest juliol s'ha reparat el tros de carretera del torrent d'Urdoll aprofitant una subvenció. Les obres que han costat un parell de setmanes de feina, han consistit en fer una paret d'escullera sota la carretera i abocar-hi unes quantes formigoneres tant a sobre la calçada com a sota l'escullera per protegir-la. A més s'ha eixamplat el camí per la banda de llevant i s'hi ha fet una altra petita escullera a sota. Aquest camí l'utilitzen sobretot la gent del Montnou i els que pugen a prats de Bacies

La feina l'ha fet l'empresa Excavacions Ramon Roma de Solsona amb una retroexcavadora de cadenes i una pala carregadora de rodes. Parlarem amb l'Ajuntament d'Odèn i us informarem una mica més del cost de la construcció. Celebrem aquesta obra, útil i necessària per a molts veïns d'Odèn.

L'obra acabada al torrent d'Urdoll


Torrent d'Urdoll i carretera als prats de Canalda


dilluns, 25 de juliol del 2016

Hem refet la palanca sobre la riera de Canalda

Baixada de les travesses
per la dreta codina

El diumenge 24 de juliol es va reconstruir la palanca que s'havia endut la riuada del dos de novembre de l'any passat. Un grup de deu persones de la Comissió Canalda 1100 anys vam dedicar temps i esforços a traslladar a força de braços el material i a fer de nou el pontet. Unes llargues travesses de tren de més de quatre metres de longitud van ser baixades per la dreta codina de l'engorjat, la resta del material es va traslladar per l'antic corriol de Canalda a Puig-arnau.

L'obra ha consistit a posar tres travesses recolzades sobre dos peus d'obra i enganxades entre elles per tres barres roscades. Aquestes també serveixen per aguantar part de la barana. També hem posat unes cadenes en un dels costats, collades a la roca, per evitar que la palanca desaparegui si hi ha noves riuades.

Movent les pesades travesses
de més de quatre metres de llarg

Aquesta palanca i el camí van ser fets pels amos de Puig-arnau i el manteniment corria  a càrrec d'aquesta casa. Era el camí més curt per anar a Canalda i era utilitzat diàriament per la canalla d'aquella casa per assistir a classe els dies de cada dia i a missa els diumenges. No hem trobat dades del moment en que es va fer la palanca original. L'any 2001, en motiu de la primera caminada de Canalda, la Comissió la va refer ja que es trobava en molt mal estat. Després que els aiguats del dos novembre només respectessin els dos preus d'obra que sostenien la passarel·la hem tornat a refer-la. El material l'ha pagat l'EMD de Canalda i l'obra l'ha fet la Comissió i alguns amics de Canalda que sovint enganxem per fer obres altruistes.


Part dels enginyers de l'obra fent
la prova de càrrega en finalitzar la palanca
La palanca de l'any 2001
Després del 2 de novembre de 2015